Αδειοδότηση Η/Μ Εγκαταστάσεων

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λατομείου και οι οποίες καταλαμβάνουν χώρο και εντός και εκτός του λατομικού χώρου, αδειοδοτούνται συνολικά από την αρχή που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση του τμήματος αυτών που είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους.

CategoryNewsLetter
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός