Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Η έννοια του ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας κάθε επαγγελματίας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με μια πληθώρα προκλήσεων στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τη κερδοφορία της επιχείρησής του. Σύμφωνα με μελέτη της Atradius (Atradius, 2016) τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις σχετίζονται με μεγάλα ανοίγματα στην χορήγηση εμπορικών πιστώσεων, εκπρόθεσμα τιμολόγια, μη εισπράξιμους λογαριασμούς και καθυστερήσεις πληρωμών.

Σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των παραπάνω, αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι άμεσα εκτεθειμένες στον κίνδυνο μη πληρωμής από εγχώριες συναλλαγές.

Η εταιρία μας, με καταγεγραμμένη, πολυετή εμπειρία στα ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, είναι σε θέση να προσφέρει αυτή τη βοήθεια και να σταθεί στο πλάι της προσπάθειας που καταβάλει κάθε επαγγελματίας. Η αποτελεσματικότητά μας ενισχύεται σημαντικά από την οργανωμένη δομή του δικηγορικού μας γραφείου και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Εντολείς μας είναι μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα, διεθνή funds και μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και αλλοδαπές

Η επίλεκτη νομική ομάδα μας εκπαιδεύεται διαρκώς και είναι απολύτως ενημερωμένη για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στις αναγκαστικές εκτελέσεις. Επιδίωξή μας είναι η πλήρης διεκδίκηση της απαίτησής σας, κάνοντας χρήση όλων των αναγκαίων νομικών ενεργειών στο πλαίσιο του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ακολουθώντας την εξωδικαστική ή τη δικαστική οδό.

CategoryNewsLetter
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός