Κατάργηση Υποχρεωτικής αναδάσωσης

Χορηγείται προθεσμία μέχρι 28/1/2017 για την υποβολή αιτήματος με κατάθεση πλήρους φακέλου για την ανανέωση των ΑΕΠΟ για τα λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Σχιστολιθικών πλακών για την παράταση έως 31/12/2017, των αδειών που έχουν υπερβεί την ανώτατη από το νόμο χρονική διάρκειά τους.

CategoryNewsLetter
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός