ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

I. Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας:

Αυτή η σελίδα (μαζί με το απόρρητο) σας εξηγεί τους όρους χρήσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον ιστότοπό μας www.flf.gr (ο “ιστότοπος”). Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
1.2 Ο δικτυακός τόπος είναι δικτυακός τόπος που διαχειρίζεται η δικηγορική εταιρία ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εταιρεία με έδρα την Ελλάδα (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, αριθμός 80286, με έδρα την οδό Κοραή αριθ. 3, Αθήνα).
1.3 Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμάς» ή «εμείς» στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στη Δικηγορική Εταιρεία «ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» .

II. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα:

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλ. Παρακάτω). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε χρήστες σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας ή σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας. Εάν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας ή να την διακόψουμε επ ‘αόριστον.
Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

ΙΙΙ. Περιορισμός πρόσβασης:

Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύουμε ή / και να διακόπτουμε τη μετάδοση του Δικτυακού Τόπου (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) σε οποιονδήποτε χρήστη, αρκεί να πιστεύουμε, σύμφωνα με τη λογική μας κρίση, ότι η πρόσβαση αυτή μπορεί να μας διακυβεύσει ή / χρήστη και / ή τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή / και τον νόμο.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) λόγω εργασιών ανανέωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.

IV. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας :

Ο Δικτυακός Τόπος και όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το κείμενο, το σχεδιασμό, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και άλλα υλικά αυτής της Ιστοσελίδας (το “Περιεχόμενο”) είναι ιδιοκτησία της δικηγορικής εταιρείας ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ περιλαμβάνονται με την άδεια του σχετικού κατόχου.
Η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου του Περιεχομένου, απαγορεύεται αυστηρά. Θα επιβάλουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης ποινικής δίωξης.
Επιτρέπεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου ως εξής:
1.Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να λάβετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από την Ιστοσελίδα μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων στο εσωτερικό του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.
2.Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού εκτυπώσατε ή να μεταφορτώσετε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.
3. Πρέπει να αναγνωρίζουμε πάντοτε την ιδιότητά μας (και την ιδιότητα των αναγνωρισμένων συνεργατών) ως δημιουργών υλικού στον ιστότοπό μας.
4. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος των υλικών στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβουμε άδεια από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους μας.
5. Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού σας παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικών σας έχουν κάνει.
6. Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, μας εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο για σκοπούς που απαγορεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιαδήποτε παραβιάζουσα, απειλητική, ψευδή, παραπλανητική, καταχρηστική, παρενοχλητική, δυσφημιστική, δυσφημιστική, σκανδαλώδες, φλεγμονώδες, πορνογραφικό ή βρώμικο υλικό. Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή με οποιοδήποτε δικαστικό διάταγμα που θα του ζητάει ή θα του καθοδηγεί να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιασδήποτε αποστολής ή διαβίβασης οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας ή υλικού. Εσείς επίσης δικαιολογείτε να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις διαπιστώσετε τυχόν παράνομη ή απαγορευμένη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου από τρίτους.

V. Σχετικά με την αποστολή πληροφοριών:

Σχόλια και άλλα υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών σχετικά με την εξάρτηση που πρέπει να δοθεί. Ως εκ τούτου, αποποιούμε κάθε ευθύνη και ευθύνη που απορρέουν από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε αυτά τα υλικά από οποιονδήποτε επισκέπτη στον ιστότοπό μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

VI. Ευθύνη:

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και οι τρίτοι που συνδέονται με μας αποκλείουμε ρητά:
1. Όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και οι άλλοι όροι που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Ιστοτόπου μας, οποιοδήποτε υλικό αναρτάται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για:
απώλεια εσόδων ή εσόδων. απώλεια επιχείρησης · απώλεια κερδών ή συμβάσεων. απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης · απώλεια δεδομένων · απώλεια της υπεραξίας · σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου · και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης, ανεξάρτητα από το αν προέκυψε και αν προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή άλλως, ακόμη και αν προβλεπόταν, υπό τον όρο ότι αυτή η προϋπόθεση δεν εμποδίζει την αξίωση για απώλεια ή ζημία της ενσώματης σας περιουσίας ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείονται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.
Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται στην αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για ψευδείς δηλώσεις ή ψευδείς δηλώσεις ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα ούτε για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

VII. Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας:

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.
VII. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης: Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορεί να γίνονται περιοδικά σε αυτό το Site οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η παρούσα Ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατά με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό, ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν την Ιστοσελίδα, ότι ο διακομιστής που παρέχει την Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή / και να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος του Δικτυακού Τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αρνητική, παρεπόμενη, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Ιστοσελίδα, τη διακοπή όλων ή μέρους της, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση , διακοπή ή κακή λήψη υπηρεσίας ή απώλεια του περιεχομένου τους, ύπαρξη τυχόν σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία όλου ή μέρους του Δικτυακού Τόπου για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Όλο το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή και σας παρέχεται «ως έχει» χωρία καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν εγγυόμαστε και δεν ενεργούμε παράνομα αν η χρήση από εσάς οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την τυχόν αδυναμία παροχής οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, επιλογών και του Περιεχομένου του ιστοτόπου στη χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων

VIIΙ. Ιοί, ηλεκτρονική πειρατεία και άλλες παραβιάσεις :

Δεν πρέπει να καταχραστείτε την Ιστοσελίδα μας εισάγοντας εν γνώσει μας ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας επίθεσης κατά της άρνησης παροχής υπηρεσιών.
Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.
Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από κατατετμημένη επίθεση κατάργησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης του ιστοτόπου σας ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύτηκε σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό

IX. Σύνδεση στην ιστοσελίδα μας:

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο, που δεν θα βλάψει τη φήμη μας ή δεν θα την εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας όπου δεν υπάρχει.
Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.
Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανέναν άλλο ιστότοπο ούτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

X. Σύνδεσε σε άλλους ιστότοπους από την ιστοσελίδα μας:

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη γι ‘αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς.

ΧΙ. Απαγορευμένες χρήσεις:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

1.Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, εθνικό ή διεθνές νόμο ή κανονισμό.
2.Με οποιοδήποτε τρόπο που είναι παράνομο ή δόλιο, ή έχει παράνομο ή δόλο σκοπό ή αποτέλεσμα.
3.με σκοπό να βλάψουν ή να επιχειρήσουν να βλάψουν τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
4.Να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ξανά οποιοδήποτε υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης.
5. Να διαβιβάζει ή να προμηθεύεται την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας προσβολής (spam).
6.Να διαβιβάσει εν γνώσει τα δεδομένα, να στείλει ή να μεταφορτώσει οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, χρονοβόρες βλάβες, καταγραφικά πληκτρολόγησης, λογισμικό υποκλοπής spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κωδικό υπολογιστή σχεδιασμένο να επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικό ή υλικό υπολογιστή.

XII. Αναστολή και λήξη:

Θα αποφασίσουμε, κατά την κρίση μας, εάν υπήρξε παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου μας. Όταν έχει σημειωθεί παραβίαση των Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε σε κάποια ενέργεια που κρίνουμε σκόπιμη.

XIII. Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο:

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σε οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται για λήψη από την Ιστοσελίδα (“Λογισμικό”) ανήκουν σε εμάς ή στους προμηθευτές / δικαιοπαρόχους μας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου, μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε άδειες χρήσης με παρόχους λογισμικού τρίτων κατασκευαστών. Η ικανότητά σας να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτάται από το εάν έχετε συνάψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους οποιασδήποτε άδειας χρήσης που μπορεί να συνοδεύει ή να περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό εκτός εάν συμφωνείτε με μια τέτοια άδεια χρήσης. Όπου κατεβάζετε λογισμικό από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

XIV. Μεταβολές:

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

ΧV. Διάφορα:

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση του Δικτυακού Τόπου διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί επιλογής του νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις που προκύπτουν από, σχετικά ή αφορούν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή / και τον Ιστότοπο ή στους οποίους αυτοί οι Όροι Χρήσης ή / και ο Δικτυακός Τόπος είναι υλικό γεγονός.
Εάν αποφασίσουμε να παραιτηθούμε από τυχόν παραβίαση της υποχρέωσης που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή μελλοντικές παραβιάσεις. Όλα τα δικαιώματα και τα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.
Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί ότι είναι άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ρητρών αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω, τότε η μη έγκυρη ή εκτελεστή διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από έγκυρη, διάταξη που πλησιάζει περισσότερο την πρόθεση της αρχικής πρόβλεψης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει.