Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρία εκπροσώπησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατοίκους της Άνδρου και ακύρωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Απόφαση Έγκρισης Επέμβασης σε δασική έκταση, οι οποίες αφορούσαν τη ίδρυση και λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών και μονάδας επεξεργασίας αυτών.

Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 3174/2015 απόφαση του ΣτΕ, ακυρώθηκαν η ΑΕΠΟ και η Έγκριση Επέμβασης για την κατ εξαίρεση λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών της περίπτωση του άρθρου 8 παρ, 2α του Ν 1428/1984 (λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών εκτός καθορισμένης λατομικής περιοχής), λόγω του ότι δεν προηγήθηκε πράξη του αρμόδιου (κατά το τότε κρίσιμο χρονικό διάστημα) με την οποία θα επιτρεπόταν η κατ’ εξαίρεση λειτουργία του λατομείου.

Αυτό σημαίνει ότι σε περιοχή ή νήσο, όπου δεν έχει καταστεί εφικτό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας, λατομικές περιοχές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί, ύστερα από την αιτιολογημένη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, η έκδοση της πράξης του Νομάρχη, με την οποία θα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 8 του Ν 1428/1984 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν 2115/1993). Η έλλειψή της δεν αναπληρώνεται με την εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης Προκαταρτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης.

 

CategoryUncategorized
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός