Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου. Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους -επιχειρήσεις και ιδιώτες-, αποφεύγοντας στείρες αντιπαραθέσεις και σπατάλη χρόνου και χρήματος.

Αναλαμβάνουμε την επίλυση υποθέσεων που αφορούν:

  • Οικογενειακό Δίκαιο
(Διαζύγια – Διατροφή παιδιών – Επιμέλεια παιδιών – Επικοινωνία αντιδίκων – Υιοθεσίες – Αναγνωρίσεις τέκνων – Σύμφωνα συμβίωσης)
  • Κληρονομικό Δίκαιο
(Διαθήκες κάθε τύπου – Κληρονομητήρια – Αποδοχές κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων)
  • Εργατικό Δίκαιο
(Εργατικό ατύχημα – Απόλυση – Διεκδίκηση αποζημιώσεων από απολύσεις και εργατικά ατυχήματα – Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών με εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών – Σύναψη συμβάσεων εργασίας – Έκδοση συντάξεων)
  • Ακίνητα
(Μισθώσεις αστικές και επαγγελματικές – Αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων – Μεταβιβάσεις διατηρητέων – Πολεοδομικές παραβάσεις – Εκπροσώπηση σε μισθωτικές διαφορές και διαφορές συνιδιοκτητών)
  • Τροχαία ατυχήματα
  • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  • Διακανονισμό χρεών
  • Εξώδικα
  • Πληρεξούσια
  • Προστασία καταναλωτή