Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου. Αναλυτικότερα, η εταιρία μας διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Εκκλησία κ.ά.). Τα στελέχη μας γνωρίζουν σε βάθος την πολυσχιδή νομολογία του Διοικητικού Δικαίου και είναι σε θέση να σχεδιάσουν στρατηγικά τον αποτελεσματικότερο τρόπο εκπροσώπησης του εντολέα τους ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών
  • Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια
  • Διοικητικά πρόστιμα
  • Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δημόσιες εκτάσεις
  • Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία
  • Δικαιώματα πολίτη
  • Ακυρωτικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών εφετείων όλης της χώρας