Γιατί εμάς;

Στη Δικηγορική Εταιρία Φράγκου εργαζόμαστε συστηματικά, για να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας και να καλλιεργήσουμε δυνατές και μακροχρόνιες σχέσεις.

Συνδυάζοντας αποτελεσματικά την εξειδίκευση, τη συστηματική δουλειά και την κατανόηση του ελληνικού νομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού τοπίου, η εταιρία οδηγεί με στέρεα βήματα τους πελάτες της στην επίτευξη των στόχων τους. Η έμπειρη ομάδα μας προσφέρει ευρεία νομική υποστήριξη, αξιοποιώντας την άριστη τεχνολογική της υποδομή, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

H Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ιδρύθηκε το 1992, στοχεύοντας να αποτελέσει για τους πελάτες της σημείο αναφοράς στα μικρά και μεγάλα ζητήματα δικαίου που προκύπτουν στη ζωή και την επιχείρησή τους. Με πλούσια εμπειρία σε ποικίλους κλάδους δικαίου και εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής νομοθεσίας, η εταιρία μας συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση τόσο απλών όσο και περίπλοκων θεμάτων.

Ανοιχτοί στις προοπτικές και τις ανάγκες των εντολέων μας, ικανοί να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σύγχρονοι σε οργάνωση και ευέλικτοι στη σκέψη, εξειδικευόμαστε στο Λατομικό Δίκαιο, το Δίκαιο Περιβάλλοντος, το Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης και τη Διαμεσολάβηση. Παράλληλα παρέχουμε υπηρεσίες στους τομείς του Εταιρικού, Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου.