Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου έχει καταγεγραμμένη εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται του Λατομικού Δικαίου και είναι ένα δικηγορικό γραφείο που γνωρίζει σε βάθος το νομικό πλαίσιο που διέπει όλες τις λατομικές – μεταλλευτικές δραστηριότητες. Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη πολύχρονη εμπειρία υποστήριξης ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων του κλάδου. Η εξειδικευμένη νομική ομάδα μας βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια κατανόησης των συγκεκριμένων αναγκών των εντολοδόχων της και παρέχει αποτελεσματικά στο πλαίσιο του Λατομικού Δικαίου τις υπηρεσίες που χρειάζονται για:

  • Έκδοση άδειας ερευνητικών εργασιών για εντοπισμό ορυκτών κοιτασμάτων
  • Έκδοση αδειών εκμετάλλευσης, με σκοπό την απομείωση ακυρωτικού κινδύνου
  • Μισθωτικά δικαιώματα επί δημοσίων εκτάσεων – σύναψη μισθώσεων
  • Αντιμετώπιση διοικητικών ποινών
  • Προληπτική εξασφάλιση από επικείμενο ακυρωτικό έλεγχο
  • Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών για ποινές επιβολής προστίμων και παύσης εργασιών εξόρυξης και εκμετάλλευσης, καθώς και για παραβάσεις δασικής περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής νομοθεσίας
  • Σύναψη συμβάσεων εργολαβικών εξόρυξης
  • Εξαγορές λατομικών επιχειρήσεων με εισφορά μισθωτικών δικαιωμάτων
  • Δημοπρασία λατομικών χώρων
  • Άλλα περιβαλλοντικά θέματα