Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | H ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στηρίζει τη δράση του SAFE WATER SPORTS

Την ετήσια δωρεά της η εταιρία προσέφερε στo μη κεδροσκοπικό σωματείο SAFE WATER SPORTS με σκοπό την ενίσχυση της δράσης του.

Επιπλέον η εταιρία προσφέρει αμισθί τις νομικές υπηρεσίες της προς το σωματείο.

To SWS ιδρυθηκε με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αθλητικές και ψυχαγωγικές με ιδιίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες www.safewatersports.gr

 

CategoryUncategorized
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός