Οι Τομείς Δραστηριότητας και Eξειδίκευσης της Δικηγορικής Εταιρίας Φράγκου είναι πολλοί, καλύπτοντας με επάρκεια κάθε νομικό ζήτημα. Σ’ ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, οι δικηγορικές εταιρίες χρειάζεται να διαθέτουν υψηλή κατάρτιση, σημαντική εμπειρία και πρακτική, καθώς και εις βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής νομοθεσίας. Γνωρίζοντας πως η αποτελεσματικότητα συναρτάται με την εμπειρία και την εξειδίκευση, η Δικηγορική Εταιρεία Φράγκου επικεντρώνεται σε επιμέρους κλάδους δικαίου, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την παροχή υψηλής ποιότητας προσωποποιημένων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο έμπειρων συνεργατών και ευρύτερων νομικών ομάδων, καλύπτει με επάρκεια κάθε νομικό ζήτημα που ανακύπτει για τους πελάτες της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου έχει καταγεγραμμένη εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται του Λατομικού Δικαίου και είναι ένα δικηγορικό γραφείο που γνωρίζει σε βάθος το νομικό πλαίσιο που διέπει όλες τις λατομικές – μεταλλευτικές δραστηριότητες.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου είναι η πλέον εξειδικευμένη στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης και αναλαμβάνει με μεγάλη αξιοπιστία τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου διαθέτει διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που γνωρίζουν άψογα τη νομική διαδικασία της διαμεσολάβησης, που είναι ο πλέον σύγχρονος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου έχει μακρά εμπειρία στο Δίκαιο Περιβάλλοντος. Το εύρος των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και η συχνά μεταβαλλόμενη νομοθεσία δυσχεραίνουν τη λειτουργία των υφιστάμενων επιχειρήσεων

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου, μέσω των εξειδικευμένων νομικών της, παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που ρυθμίζονται από το Εταιρικό Δίκαιο.

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου. Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική εταιρία Φράγκου διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου. (επίλυση διαφορών ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, σε εταιρίες και τη Δημόσια Διοίκηση)

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ειδικεύεται σε ζητήματα Ποινικού δικαίου, αναλαμβάνοντας υποθέσεις ποινικών αδικημάτων κατά του Ελληνικού Δημοσίου.