Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου διαθέτει διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που γνωρίζουν άψογα τη νομική διαδικασία της διαμεσολάβησης, τον πλέον σύγχρονο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Για τις περιπτώσεις που η δικαστική οδός κρίνεται χρονοβόρα και ασύμφορη, η εξωδικαστική εκούσια διαπραγμάτευση για την επίλυση των διαφορών είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος απονομής δικαιοσύνης.

Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου διαθέτει διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα τις τεχνικές και τους κανόνες της διαμεσολάβησης και μπορούν να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά τους εντολείς τους στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ταυτόχρονα, ως διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές μπορούν να αναλάβουν κάθε υπόθεση διαμεσολάβησης αστικού και εμπορικού δικαίου για την αποφυγή της δικαστικής οδού.

Η καλή φήμη της εταιρίας μας στον τομέα της διαμεσολάβησης οφείλεται τόσο στις υψηλές δυνατότητές μας στην τέχνη της διαπραγμάτευσης, όσο και στην αντίληψη των νομικών μας ότι η επίλυση κάθε διαφοράς ισοδυναμεί με ειλικρινή χειραψία και βιώσιμη συμφωνία στο τέλος κάθε συζήτησης.