Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου έχει μακρά εμπειρία στο Δίκαιο Περιβάλλοντος. Το εύρος των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και η συχνά μεταβαλλόμενη νομοθεσία δυσχεραίνουν τη λειτουργία των υφιστάμενων επιχειρήσεων και συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά για τις νέες επενδύσεις. Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου διαθέτει μια άριστα καταρτισμένη νομική ομάδα, που γνωρίζει σε βάθος τις γενικές και ειδικές διατάξεις που αφορούν το Δίκαιο Περιβάλλοντος. Η εταιρία μας εγγυάται ότι, με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων δικηγόρων της, οι πελάτες αποφεύγουν περιττές χρονοβόρες και κοστοβόρες επιπτώσεις.

Το εύρος των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Προληπτική νομική καθοδήγηση κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ενός ακυρωτικού ελέγχου
  • Διαδικασίες αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων
  • Εκπροσώπηση επιχειρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
  • Μελέτη και προετοιμασία εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες