Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ειδικεύεται σε ζητήματα Ποινικού Δικαίου, αναλαμβάνοντας υποθέσεις ποινικών αδικημάτων κατά του Δημοσίου. Αναλυτικότερα, η εταιρία μας αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων και εκπροσώπων επιχειρήσεων σε περιπτώσεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικεύεται στον τομέα του Ποινικού Δικαίου που αφορά παράνομες πράξεις κατά του περιβάλλοντος, εντός και πλησίον αρχαιολογικών χώρων, καταστροφές δασών, καταπατήσεις δημοσίων κτημάτων, αιγιαλών και παραλιών.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων ως πολιτική αγωγή για αδικήματα που έγιναν σε βάρος τους.

Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι:

  • Αρχαιότητες
  • Δάση – δασικές εκτάσεις (δημόσιες και ιδιωτικές)
  • Δημόσια κτήματα – αιγιαλός
  • Περιβάλλον
  • Πολεοδομικές παραβάσεις