Εξετάζονται ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις για την παράταση συμβάσεων μίσθωσης ή αδειών εκμετάλλευσης όλων των κατηγοριών λατομείων, που κατατέθηκαν μετά τη λήξη της χορηγούμενης για κάθε περίπτωση νόμιμης προθεσμίας, αρκεί αυτές (άδειες ή μισθώσεις) να μην έχουν λήξει μετά τις 28/1/2016. Προϋπόθεση για την εξέταση είναι να καταθέσει ο εκμεταλλευτής παράβολο δεκαπλάσιο της αξίας του προβλεπόμενου (για κάθε κατηγορία λατομικού ορυκτού).

CategoryNewsLetter
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός