Κατάργηση Υποχρεωτικής αναδάσωσης

Οι εκμεταλλευτές λατομείων όλων των κατηγοριών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνη που χορηγήθηκε έγκριση επέμβασης και υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης. Όσες αποφάσεις αναδάσωσης έχουν ήδη εκδοθεί ανακαλούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον έχει καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης.

CategoryNewsLetter
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός