Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα  αποτελεί σημαντικό κλάδο για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Συνδέεται και εξαρτάται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες είναι δύσκολο να ισορροπήσουν μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό διέπεται  από ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό  πλαίσιο με εμπλεκόμενες πολλές κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Όλα αυτά κάποιες φορές δρουν ανασταλτικά για τους εκμεταλλευτές , είτε αποτρέποντάς  τους να εκκινήσουν μία νέα δραστηριότητα εκμετάλλευσης είτε να εγκαταλείψουν την ήδη προσπάθειά τους.

Είναι σημαντικό να έχουν δίπλα τους επαγγελματίες που μπορούν να τους συμβουλέψουν και να τους βοηθήσουν ώστε να συνεχίσουν την προσπάθειά τους σε έναν τόσο καίριο κλάδο της οικονομίας.

Η εταιρία μας, με την καταγεγραμμένη εμπειρία στα ζητήματα που άπτονται του Λατομικού Δικαίου, είναι σε θέση να προσφέρει αυτή τη βοήθεια και να σταθεί στο πλάι της προσπάθειας που καταβάλλεται στον κλάδο αυτό.

Με έμπειρους και καταρτισμένους δικηγόρους αλλά και με την αρωγή συμβούλων – συνεργατών, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε κάθε θέμα που προκύπτει και να προτείνουμε την πλέον συμφέρουσα και στοχευόμενη στις προσδοκίες σας  λύση στο πρόβλημά σας.

CategoryNewsLetter
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός