Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Ακύρωση Απόφασης Κήρυξης Αναδάσωσης στο Νομό Καβάλας

Με την υπ’ αριθ. 2887/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ακυρωτικό), ακυρώθηκε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων) περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, επειδή για μέρος της έκτασης είχε προηγηθεί έκδοσης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία επέχει θέσει έγκρισης επέμβασης, δεχόμενο ότι παραβιάζεται η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν 998/1979 (όπως ισχύει).

CategoryUncategorized
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός