Ζητείται Δικηγόρος για εσωτερική συνεργασία Με λειτουργία άνω των 25 ετών και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας στο κέντρο της Αθήνας, η ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Δικηγόρο για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία. Περιγραφή θέσης * Επιμέλεια και συντονισμός των νομικών ενεργειών του χαρτοφυλακίου πελατών της και προετοιμασία – σύνταξη δικογράφων * Εκπροσώπηση πελατών…

Σε λιγότερο από ένα μήνα αρχίζει η εφαρμογή του Νόμου 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα* και νομικά πρόσωπα, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από την άσκηση της…

Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων Ολ.ΣτΕ 1738/2017 Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1783/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από παραπομπή τμήματος, καθώς είχαν τεθεί θέματα αντισυνταγματικότητας  των σχετικών διατάξεων, με τις οποίες παρατείνετο η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων.   Το δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής…

Νόμιμη η δικαστική χρήση από εργοδότη των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων που είναι καταγεγραμμένα στον σκληρό δίσκο υπολογιστών της εταιρείας, οι οποίοι είχαν τεθεί στη διάθεση  εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών της, μετά την παραίτησή τους και την ανάληψη καθηκόντων σε ανταγωνιστική επιχείρηση. Απόφαση  1/2017 Ολομέλεια ΑΠ. Με την υπ’ αριθ. 1155/2015 ομόφωνη απόφαση του Α2…

Με τους νόμους 4329/2015 και 4335/2015, επιλύθηκε το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου. O πρώτος νόμος εισήγαγε την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής από τα διοικητικά δικαστήρια, όσον αφορά απαιτήσεις, που προέρχονται από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής. Ο δεύτερος αφενός ορίζει ρητά  τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής από πολιτικό δικαστήριο…

Συνεργαζόμαστε με την πρώτη διεθνώς εταιρεία ασφάλισης Πιστώσεων, εκπροσωπώντας την σε διεκδικήσεις ασφαλισμένων απαιτήσεων. Πρόσφατα επιτύχαμε τη διεκδίκηση,  για λογαριασμό ασφαλισμένης εταιρείας της – πελάτη μας, του ποσού των 23.000€ , το οποίο αντιστοιχούσε σε απαίτηση που είχε η ως άνω εταιρεία κατά αλλοδαπής πλοιοκτήτριας. Η είσπραξη επιτεύχθηκε μέσω της συμμετοχής μας -εκ μέρους του…

Με την υπ’ αριθ. 2887/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ακυρωτικό), ακυρώθηκε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων) περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, επειδή για μέρος της έκτασης είχε προηγηθεί έκδοσης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία επέχει θέσει έγκρισης επέμβασης, δεχόμενο ότι παραβιάζεται η διάταξη του…

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του νόμου 5638/1932, ως κατάθεση σε κοινό λογαριασμό (joint account, compte joint, Oder-Konto), ορίζεται η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοιχτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού, που περιέχει τον όρο ότι είτε ένας είτε μερικοί είτε και όλοι οι συνδικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση του…

Page 1 of 21 2
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός