Η εταιρία εκπροσώπησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατοίκους της Άνδρου και ακύρωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Απόφαση Έγκρισης Επέμβασης σε δασική έκταση, οι οποίες αφορούσαν τη ίδρυση και λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών και μονάδας επεξεργασίας αυτών. Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 3174/2015 απόφαση του ΣτΕ, ακυρώθηκαν η ΑΕΠΟ και η Έγκριση…

Mε το νόμο 4336/2015 επήλθαν εκτεταμένες αλλαγές στο νόμο 3869/2010 ή αλλιώς ευρύτερα γνωστός ως Νόμος Κατσέλη. Η έναρξη ισχύος των αλλαγών τοποθετείται από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της Παρ. Β’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 από τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι από την 19η Αυγούστου 2015 → Πλέον οφειλέτες που έχουν ήδη…

Με οικονομική ενίσχυση αλλά και παροχή αμισθί νομικών συμβουλών η εταιρία υποστηρίζει τη δράση και το έργο της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση. Η ΜΕΤΑδραση ιδρύθηκε με πρωταρχικό στόχο τη στήριξη της διαχείρησης των μεταναστευτικών ρευμάτων, με τρόπο που να διασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η τήρηση της διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας . Για περισσότερες λεπτομέρεις…

Την ετήσια δωρεά της η εταιρία προσέφερε στo μη κεδροσκοπικό σωματείο SAFE WATER SPORTS με σκοπό την ενίσχυση της δράσης του. Επιπλέον η εταιρία προσφέρει αμισθί τις νομικές υπηρεσίες της προς το σωματείο. To SWS ιδρυθηκε με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αθλητικές και ψυχαγωγικές με ιδιίτερη…

Page 2 of 2 1 2
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός