Ζητείται Δικηγόρος για εσωτερική συνεργασία

Με λειτουργία άνω των 25 ετών και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας στο κέντρο της Αθήνας, η ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Δικηγόρο για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία.

Περιγραφή θέσης
* Επιμέλεια και συντονισμός των νομικών ενεργειών του χαρτοφυλακίου πελατών της και προετοιμασία – σύνταξη δικογράφων
* Εκπροσώπηση πελατών σε δικαστήρια των Αθηνών

Απαιτήσεις – προσόντα
* Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 ετών
* Λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων
* Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, CRM)
* Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
* Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Παροχές
* Πάγια μηνιαία αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου
* Μηνιαίο μπόνους αποδοτικότητας
* Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) μέσω των παραστάσεων σε δικαστήρια
* Παροχή ιδιωτικού νοσηλευτικού ασφαλιστικού προγράμματος
* Προοπτικές εξέλιξης

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο info@flf.gr

CategoryUncategorized
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός