Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2

Συνεργαζόμαστε με την πρώτη διεθνώς εταιρεία ασφάλισης Πιστώσεων, εκπροσωπώντας την σε διεκδικήσεις ασφαλισμένων απαιτήσεων. Πρόσφατα επιτύχαμε τη διεκδίκηση,  για λογαριασμό ασφαλισμένης εταιρείας της – πελάτη μας, του ποσού των 23.000€ , το οποίο αντιστοιχούσε σε απαίτηση που είχε η ως άνω εταιρεία κατά αλλοδαπής πλοιοκτήτριας. Η είσπραξη επιτεύχθηκε μέσω της συμμετοχής μας -εκ μέρους του πελάτη μας- στην διαδικασία εκπλειστηριασμού πλοίου κυριότητας της  αλλοδαπής πλοιοκτήτριας.

Στο πλαίσιο του χειρισμού της υπόθεσης,  ερευνήσαμε και διαπιστώσαμε την διενέργεια πλειστηριασμού ενός εκ των πλοίων της αντίδικης εταιρείας, στο λιμάνι του Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής. Αναγγείλαμε τις αξιώσεις του πελάτη μας και προσκληθήκαμε μέσω του τοπικού διαιτητή, να καταθέσουμε τις όποιες απαιτήσεις είχαμε κατά του πλοίου ή των πλοιοκτητών, για αγαθά και υπηρεσίες που τους παρείχε η ασφαλισμένη εταιρία του πελάτη μας, προκειμένου αυτή να ικανοποιηθεί από τον ως άνω πλειστηριασμό.

Κινητοποιηθήκαμε άμεσα, ενεργοποιώντας το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας και σε συνεννόηση με τη δικηγορική εταιρεία Norton Rose Fulbright Νοτίου Αφρικής, πετύχαμε οι απαιτήσεις μας να καταταχθούν στην κατηγορία των άμεσων απαιτήσεων, με αποτέλεσμα αυτές να ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα – ακόμα και πριν  από τις ενυπόθηκες απαιτήσεις των τραπεζών-  χωρίς την προβολή ενστάσεων αφού κρίθηκαν ως πλήρως αποδεδειγμένες.

CategoryUncategorized
© 2016 Power by Κατασκευή Ιστοσελίδων | Χρυσός οδηγός